Składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia wszystkiego, co dobre piękne i pożyteczne. Niech świąteczne chwile będą okazja do refleksji nad wartościami , które naprawdę są istotne w życiu oraz do dzielenia się radością z najbliższymi , a Zmartwychwstały Chrystus niech obudzi w waszych sercach nadzieję i pomnaża miłość.