27 maja 1990 roku odbyły się wybory do rad gmin. Były to pierwsze całkowicie wolne wybory w Polsce od pół wieku. Na pamiątkę tego wydarzenie ustanowiono dzisiejsze święto, Dzień Samorządu Terytorialnego.

Choć w sposób naturalny adresatami święta są samorządowcy, władze wojewódzkie i powiatowe, prezydenci i burmistrzowie miast, wójtowie gmin, sołtysi, członkowie rad wszystkich szczebli, wreszcie wszyscy urzędnicy samorządowi to także święto wszystkich lokalnych i regionalnych wspólnot działających na rzecz małych ojczyzn. To oni wszyscy są blisko ludzkich spraw, gwarantuje najlepsze rozpoznanie potrzeb i problemów lokalnych społeczności i to oni najczęściej są w stanie zaproponować najlepsze ich rozwiązania.

 

Dlatego wszystkim osobom związanym z samorządem życzymy tylko trafnych ocen otaczającej ich rzeczywistość, tylko skutecznych rozwiązań problemów i zawsze innowacyjnych pomysłów na rozwój województw, powiatów, miast i gmin.