W związku z informacjami od mieszkańców z terenu Miasta Radymna o rzekomym pomaganiu przez pracowników socjalnych w wypełnianiu dokumentacji o tańszy gaz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż takie działania nie są podejmowane przez pracowników tut. ośrodka.

Kierownik MOPS Pani Agnieszka Andruszko prosi o zwracanie szczególnej uwagi na osoby podszywające się pod pracowników socjalnych tut. ośrodka, informując również o konieczności weryfikowania takich osób po przez żądanie wylegitymowania się legitymacją pracownika socjalnego z danymi osobowymi pracownika oraz pieczątkami MOPS w Radymnie. W razie zaistniałej sytuacji prosi się o natychmiastowy kontakt telefonicznym w celu weryfikacji osób podających się za pracowników tut. ośrodka pod numerem telefonu 16 628 12 73.

W związku z tym informujemy, że pracownicy tut. ośrodka nie prowadzą działań w terenie polegających na wypełnianiu i załatwianiu możliwości w uzyskaniu korzyści finansowych                         z dofinansowań nie wwiązanych z pracą pracowników socjalnych.

Wszelkie takie zdarzenie prosimy zgłaszać na Komisariat Policji w Radymnie. Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi i przekazanie w/w informacji osobom starszym i zamieszkującym samotnie.

foto: www.freepik.com