Miasto Radymno otrzymało wsparcie finansowe z Unii Europejskiej w formie grantu na realizację projektu pn. „Poprawa cyberbezpieczeństwa Miasta Radymna”. Projektem objęte zostały również następujące jednostki podległe Miasta:

 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radymnie,
 2. Miejska Biblioteka Publiczna w Radymnie,
 3. Przedszkole Samorządowe w Radymnie,
 4. Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939 r. w Radymnie,
 5. Miejski Ośrodek Kultury w Radymnie,
 6. Zakład Gospodarki Komunalnej w Radymnie.

Głównym celem projektu jest poprawa cyberbezpieczeństwa Miasta Radymna, a jego rezultatem będzie podniesienie poziomu bezpieczeństwa informacji poprzez wzmacnianie odporności i zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informatycznych Miasta.

W ramach projektu zaplanowano realizację 4 następujących zadań:

 • Zadanie 1 – Usługi doradcze wspomagające realizację projektu,
 • Zadanie 2 – Obszar organizacyjny obejmujący przygotowanie ankiet dojrzałości cyberbezpieczeństwa oraz usługi związane z Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji,
 • Zadanie 3 – Obszar kompetencyjny obejmujący szkolenia oraz testy socjotechniczne z zakresu cyberbezpieczeństwa,
 • Zadanie 4 – Obszar techniczny obejmujący testy bezpieczeństwa SZBI oraz zakup, instalację, konfigurację i wdrożenie rozwiązań informatycznych służących poprawie cyberbezpieczeństwa.

 

Z projektu skorzystają mieszkańcy Miasta Radymna oraz pracownicy Urzędu Miasta i  jednostek podległych, a jego realizacja poprawi bezpieczeństwo oraz komfort korzystania z e-usług oferowanych przez Miasto.

Wartość projektu to 414 788,50 zł, w tym:

 • wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 344 275,35 zł,
 • wysokość wkładu Budżetu Państwa: 70 513,15 zł.

 

#FunduszeUE

#FunduszeEuropejskie