Sprawy:

 • Roboty w pasie drogowym drogi gminnej:
 1. Wniosek na zajecie pasa drogowego drogi gminnej w celu prowadzenia robót w pasie drogowym
 • Umieszczanie w pasie drogowym drogi gminnej liniowych urządzeń obcych
 1. Wniosek o wydanie warunków technicznych na umieszczenie urządzenia
 2. Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym liniowych urządzeń obcych
 3. Wniosek na zajecie pasa drogowego drogi gminnej w celu prowadzenia robót w pasie drogowym
 4. Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym liniowych urządzeń obcych
 • Umieszczanie w pasie drogowym drogi gminnej urządzeń obcych innych niż liniowe oraz reklam
 1. Wniosek o wydanie warunków technicznych na umieszczenie urządzenia/reklamy
 2. Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym urządzeń obcych/reklamy
 3. Wniosek na zajecie pasa drogowego drogi gminnej w celu prowadzenia robót w pasie drogowym
 4. Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń obcych/reklam
 • Zajęcia pasa drogowego drogi gminnej na prawach wyłączności
 1. Wniosek o wydanie warunków technicznych
 2. Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym
 3. Wniosek na zajecie pasa drogowego drogi gminnej w celu prowadzenia robót w pasie drogowym
 4. Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym
 • Budowa zjazdu z drogi gminnej
 1. Wniosek o wydanie warunków technicznych na budowę zjazdu
 2. Wniosek o wydanie decyzji na budowę zjazdu
 3. Wniosek na zajecie pasa drogowego drogi gminnej w celu prowadzenia robót w pasie drogowym
 • Przebudowa zjazdu z drogi gminnej
 1. Wniosek o wydanie warunków technicznych na przebudowę zjazdu
 2. Wniosek o wydanie decyzji na przebudowę zjazdu
 3. Wniosek na zajecie pasa drogowego drogi gminnej w celu prowadzenia robót w pasie drogowym

 

Informacje

 • Utrzymanie i ochrona dróg oraz oświetlenia drogowego
 • Przystanki autobusowe w granicach administracyjnych miasta

Kontakt:
Damian Pudysz
tel./fax 16 628 24 17 w. 40