Sprawy:

  • opłaty za wodę
  • usługi asenizacyjne
  • odbiór ścieków
  • utrzymanie terenów zielonych
  • utrzymanie dróg, placów i chodników
  • utrzymanie szaletów miejskich

 

Informacje:

Aktualne taryfy za wodę i ścieki - od 1 lutego 2023
– informacje o jakości wody przeznaczonej do spożycia:
– sprawozdania z badania wody surowej (przed uzdatnieniem):
– sprawozdania z badania wody pobranej z sieci wodociągowej (po uzdatnieniu):

 

Inspektor Ochrony Danych: Daniel Panek (email: iod@radymno.pl)

 

Kontakt

Zakład Gospodarki Komunalnej
ul. Lwowska 9
37-550 Radymno
Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek 7.00 – 15.00

Dział Techniczny
tel. 16 628 10 10
e-mail: zgk@radymno.pl

Księgowość, kasa
tel. 16 628 11 30

Inspektor Ochrony Danych
Daniel Panek
email: iod@radymno.pl