• Bezpłatne punkty konsultacyjne dla osób uzależnionych i ich rodzin

Na terenie naszego miasta działają dwa punkty konsultacyjne dla osób uzależnionych i ich rodzin:
  • w środy, w godzinach 15.00 – 17.00 – punkt przy ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 1A (obok kancelarii parafialnej),
  • w czwartki, w godzinach 10.00 – 12.00 – punkt przy ul. Chopina 1A (obok kancelarii parafialnej).

W punktach konsultacyjnych przyjmują terapeuci uzależnień, zatrudnieni przez Miasto Radymno.
Pomoc udzielana jest nieodpłatnie.

Zadania Punktu Konsultacyjnego:

– rozpoznanie problemu, ustalenie oczekiwań oraz form pomocy dla osoby zgłaszającej się do punktu konsultacyjnego,
– motywowanie do podjęcia leczenia oraz dokonywania możliwych konstruktywnych zmian w funkcjonowaniu osoby zgłaszającej się,
– udzielanie informacji w zakresie możliwości leczenia,
– udzielanie informacji dla rodzin i bliskich osób uzależnionych,
– udzielanie informacji na temat placówek specjalistycznych udzielających pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom,
– udzielanie wsparcia po zakończonym leczeniu np. stacjonarnym.

 

  • Grupy Rodzinne Al-Anon – dla rodzin i przyjaciół alkoholików

Spotkania grupy „Światełko” w każdą środę o godz. 19.00, ul. Szopena 1A, Radymno
(tel. 536 994 260)

W tej wspólnocie możesz:

– spotkać ludzi, z którymi łączy Cię ten sam problem,
– nauczyć się czegoś o alkoholizmie jako o chorobie,
– zastąpić rozpacz nadzieją,
– odbudować pewność siebie.

Więcej informacji na stronie Stowarzyszenia Służb Grup Rodzinnych Al-Anon.

 

  • Procedura zgłoszenia na leczenie odwykowe

Przesłanki, jakie muszą wystąpić, aby osoba uzależniona od alkoholu została zobowiązana do leczenia odwykowego:

– rozkład życia rodzinnego,
– demoralizacja małoletnich,
– uchylanie się od pracy,
– systematyczne zakłócanie spokoju lub porządku publicznego.

Z wnioskiem o leczenie odwykowe może wystąpić dowolna osoba, np. członek rodziny lub krewny czy sąsiad, a także zakład pracy, pomoc społeczna, policja, itp.

Pobierz wzór wniosku: w formacie .doc lub w formacie .pdf.

Wniosek można złożyć:

  • osobiście w siedzibie Komisji (Urząd Miasta Radymna, ul Lwowska 20, pok. nr 21),
  • drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Radymna, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ul. Lwowska 20, 37-550 Radymno,
  • w Prokuraturze Rejonowej w Jarosławiu, ul. Jana Pawła II 11, 37-500 Jarosław (biuro podawcze prokuratury – budynek Sądu Rejonowego w Jarosławiu, III piętro).

Podmiotami, które mogą występować do Sądu o zobowiązanie do poddania się leczeniu odwykowemu, są komisje rozwiązywania problemów alkoholowych oraz prokuratury.

Do pobrania:

[pullquote align=center]

Pewien mężczyzna wyszedł na brzeg oceanu i zobaczył, że przypływ wyrzucił na piasek tysiące meduz, które teraz schną w promieniach słońca i giną. W oddali dostrzegł starego człowieka, który szedł plażą, schylał się, podnosił meduzy i wrzucał je do wody. Podszedł do niego i zapytał:
– „Po co marnujesz czas? Jest ich tak wiele, że nawet jeśli uratujesz kilka, twój wysiłek nie ma żadnego znaczenia”.
Stary człowiek wziął trzy meduzy i wrzucił je, jedną po drugiej, z powrotem do morza:
– „No cóż – powiedział  – te trzy dzisiaj nie umrą. Dla nich to ma znaczenie”.

(„Trudna Nadzieja” Anna Dodziuk)

[/pullquote]