oze

 

W związku z ubieganiem się wspólnie z Miastem Przemyśl o dofinansowanie projektu pn. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców miasta Przemyśla i Radymna”, obejmującego montaż paneli fotowoltaicznych, kotłów na biomasę i pomp ciepła, z przykrością informujemy, iż nie udało nam się uzyskać dofinansowania na realizację powyższego projektu.

W ramach ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego konkursu dofinansowanie otrzymało jedynie 14 projektów złożonych przez samorządy z terenu województwa podkarpackiego, które uzyskały najwyższą liczbę punktów.

Na chwilę obecną Urząd Marszałkowski nie dysponuje większą pulą środków tak, aby dofinansowanie uzyskały wszystkie samorządy, które złożyły projekty.

Jednocześnie informujemy, iż Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego podjął starania o zwiększenie puli środków tak, aby dofinansowanie uzyskały kolejne projekty znajdujące się na liście rezerwowej, jednakże konieczne jest w tym przypadku uzyskanie formalnej zgody ze strony Komisji Europejskiej w procedurze renegocjacji całego Programu, która jest niestety złożona proceduralnie i długotrwała, i przez to nie można podać terminu pojawienia się dodatkowych środków.

 

Do pobrania: