Miasto Radymno realizuje zadania

„Wymiana pokrycia dachowego budynku Urzędu Miasta w Radymnie”

Zakres prac obejmuje:

  • demontaż pokrycia istniejącego wraz z deskowaniem ew. ołaceniem,
  • wykonanie łat i kontrłat wraz z wiatroizolacją,
  • wykonanie izolacji cieplnej i przeciwdźwiękowej stropu nad II kondygnację z płyt styropianowych,
  • instalację nowego pokrycia dachowego z blachodachówki w kolorze ceglanym,
  • wymianę rynien i rur spustowych,
  • wykonanie komunikacji dachowej,
  • wymianę elementów instalacji odgromowej na nowe,
  • przemurowanie części kominów wraz z betonowymi czapami i opierzeniem.

Budynek Urzędu Miasta Radymna przy ul. Lwowskiej 20 jest wpisany do rejestru zabytków pod nr A-777.

Wartość zadania brutto: 289 917,24 zł.

Środki Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków: 50 000,00 zł.

Środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: 35 000,00 zł.

Wykonawcą jest Konsorcjum Firm. Lider konsorcjum: TECHART Sp. z o.o.; partner konsorcjum: Firma Remontowo – Budowlana  „PIOTROWSKI”.

„Wykonanie prac konserwatorskich przy nagrobku Józefa Czechowskiego (rzeźba klęczącej płaczki z urną) i nagrobku Anioł Śmierci na postumencie, na cmentarzu komunalnym w Radymnie przy ul. Budowlanych”

Głównym celem zadania jest odrestaurowanie i przywrócenie walorów estetycznych nagrobków.

Wartość przedsięwzięcia: 41 623,20 zł.

Dotacja Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków: 16 000,00 zł.

Środki własne Miasta Radymna: 25 623,20 zł.