Wszelkie informacje i dokumenty związane z wyborami Prezydenta RP zarządzonymi na dzień 10 maja 2015 r. publikowane są na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej. Na stronie tej znajduje się m.in. uchwała PKW dotycząca głosowania korespondencyjnego wraz z Instrukcją głosowania korespondencyjnego. PKW przypomina, że każdy wyborca może głosować korespondencyjnie.

plakat_wybory10.05