Kąpielisko miejskie ZEK Radymno otwarte jest
od 26 czerwca 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r.
w godzinach 10.00 – 19.00
Cennik parkingu niestrzeżonego
(opłata za cały dzień)

samochody osobowe: 10 zł
motocykle: 5 zł
samochody ciężarowe (powyżej 3,5 tony) i autobusy – 20 zł

ZEK w Serwisie Kąpieliskowym

 

ZASADY KORZYSTANIA Z KĄPIELISKA MIEJSKIEGO „ZEK” RADYMNO
W TRAKCIE EPIDEMII SARS-COV-2 W POLSCE

Nie należy korzystać z kąpieliska w przypadku przebywania na kwarantannie/izolacji oraz zamieszkiwania z osobą przebywającą na kwarantannie/izolacji, a także w przypadku kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie.

Zalecenia dla osób korzystających z kąpieliska:

 • Należy zachowywać dystans społeczny i minimalną odległość od osób postronnych zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawa na całym obszarze obiektu, także podczas kąpieli w wodzie, jak również w czasie oczekiwania na wejście na teren kąpieliska (z wyłączeniem osób wspólnie zamieszkujących).
 • Należy unikać zatłoczonych miejsc lub zgromadzeń na terenie kąpieliska.
 • Należy stosować środki ochrony zgodnie z regulacjami obowiązującego prawa.
 • Zaleca się szczególnie staranne zasłanianie ust i nosa (z użyciem chusteczki) podczas kaszlu i kichania jak również podczas przemieszczania się poza miejscem plażowania i kąpielą w wodzie.
 • Należy korzystać z własnego sprzętu turystycznego, przyborów toaletowych (koce, pledy, leżaki, maty, ręczniki, sprzęt do nauki lub ułatwienia pływania, sprzęt ochronny).
 • Zaleca się szczególną dbałość o higienę rąk – częste mycie rąk wodą z mydłem oraz ich dezynfekcję, obowiązkowo po skorzystaniu z toalety a także po kontakcie z wszelkimi powierzchniami/urządzeniami użytku publicznego.
 • Należy zachowywać czystość w otoczeniu, wyrzucać odpady do właściwych pojemników, zgodnie z zasadami segregacji.
 • Bardzo ostrożne podejście do uprawiania sportów wodnych które wiążą się z naruszeniem dystansu społecznego wobec innych osób i rozpryskiwaniem wody na inne kąpiące się osoby.
 • Nie należy korzystać z kąpielisk w przypadku złego samopoczucia i podwyższonej ciepłoty ciała, infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

 

Informacje dla wędkarzy łowiących w zalewie ZEK

Obowiązuje opłata za wędkowanie opłacona w Okręgu PZW Przemyśl. Opłatę stałą lub okresową można wykupić w:

 • siedzibie Koła PZW Radymno, ul. Rynek 1 (Hala Targowa),
 • sklepie zoologiczno-wędkarskim FOXA, ul. Rynek 26 – pn-pt 8:00-17:00, sob. 8:00-14:00,
 • sklepie myśliwsko-wędkarskim OSTOJA, ul Słowackiego 15.

 

Informacje dotyczące zasad wędkowania na zalewie ZEK

– zabronione jest używanie na terenie Zalewu pływającego sprzętu napędzanego silnikami spalinowymi z wyjątkiem łodzi objętych zezwoleniem Burmistrza Miasta Radymno. Zezwolenie wydaje się na korzystanie z łodzi motorowych do celów ratowniczych (obsługa bezpieczeństwa) z zastrzeżeniem ich udostępniania do prowadzenia kontroli i patroli przez służby mundurowe oraz osoby działające w imieniu i z upoważnienia właściciela Zalewu – Burmistrza Miasta Radymno,

– dokonujący połowu ryb z brzegu mają obowiązek utrzymywania odległości dla wyrzucanych zestawów połowowych:

 • do 30 m. od brzegu na terenie całego Zalewu z wyjątkiem przesmyku (przewężenie pomiędzy cyplem tzw. Harcerskim a brzegiem),
 • do 20 m. od brzegu na terenie przesmyku oraz w odległości do 20 m. od załamań brzegów w stronę otwartej wody na jego końcach.

– dokonujący połowu ryb z łodzi zobowiązani są do zachowania bezpiecznych odległości od kąpielisk oraz innych urządzeń zapewniając niekolizyjne korzystanie z wody przez innych jej użytkowników.

Wszystkich wędkarzy obowiązuje Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb Polskiego Związku Wędkarskiego

 

Do pobrania:
[nggallery id=160]