Miejski Ośrodek Kultury w Radymnie
ul. Lwowska 16
Radymno 37-550
mokradymno@wp.pl
Tel. (16) 628 14 11

Miejski Ośrodek Kultury w Radymnie – strona internetowa


Miejska Biblioteka Publiczna w Radymnie

ul. Lwowska 20
37-550 Radymno
mbpradymno@wp.pl
Tel. 16 628 11 34

Miejska Biblioteka Publiczna w Radymnie – strona internetowa

Zakład Gospodarki Komunalnej
ul. Lwowska 9
37-550 Radymno
Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek 7.00 – 15.00

Dział Techniczny
tel. 16 628 10 10
e-mail: zgk@radymno.pl

Księgowość, kasa
tel. 16 628 11 30

Inspektor Ochrony Danych
Daniel Panek
email: iod@radymno.pl

Sprawy:

  • opłaty za wodę
  • usługi asenizacyjne
  • odbiór ścieków
  • utrzymanie terenów zielonych
  • utrzymanie dróg, placów i chodników
  • utrzymanie szaletów miejskich

Informacje:

Aktualne taryfy za wodę i ścieki – od 1 lutego 2023

– informacje o jakości wody przeznaczonej do spożycia:

– sprawozdania z badania wody surowej (przed uzdatnieniem):
Sprawozdanie z badania wody surowej – studnia S1, S4, S3 Złota Góra, S3 Kolejowa (PDF, 946 KB)
– sprawozdania z badania wody pobranej z sieci wodociągowej (po uzdatnieniu):
Sprawozdanie z badania wody z sieci (PDF, 1 MB)

Inspektor Ochrony Danych: Daniel Panek (email: iod@radymno.pl)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Lwowska 20, 37-550 Radymno
e-mail: mopsradymno@wp.pl

tel: 16 628 12 73