W dniu 30 grudnia 2014 r. został rozstrzygnięty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2015 roku w zakresie: „oświaty i wychowania: dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych”.

Rodzaj zadania: Zapewnienie uczniom niepełnosprawnym transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, gimnazjum lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki dzieciom i młodzieży.

Kwota dotacji: 45.410 zł.

Podmioty wyłonione w konkursie: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jarosławiu, ul. Wilsona 6a, 37-500 Jarosław.