Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radymnie informuje, iż kontynuuje w roku 2015 projekt finansowany w ramach EFS „Czas na aktywność w gminie miejskiej Radymno”.

Udział w projekcie zapewnia skierowanie na kursy zawodowe, doradztwo zawodowe oraz wsparcie psychologiczne. Dla osób, które będą spełniać kryteria dochodowe wskazane w ustawie o pomocy społecznej, przewiduje się udzielenie wsparcia finansowego. Projekt skierowany jest do osób będących mieszkańcami miasta Radymno, w wieku aktywności zawodowej, korzystających z pomocy społecznej bądź kwalifikujących się do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej z uwagi na sytuację dochodową, bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo.

W roku 2015 po raz ostatni organizujemy nabór dla osób chcących podnieść kwalifikacje zawodowe.

Dla  5 osób do 30 roku życia zapewniamy płatne staże po ukończeniu kursów zawodowych.

Rekrutacja potrwa do 31 stycznia 2015, z uwagi na ograniczoną liczbę  miejsc prosimy osoby zainteresowane, aby zgłaszały się do  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radymnie przy ul. Lwowskiej 20.

Z uwagi na to, iż jest to ostatni nabór w ramach perspektywy 2007-2013, osoby zainteresowane mogą jeszcze skorzystać z projektów, które realizuje MOPS w Radymnie. W kolejnej perspektywie podnoszeniem kwalifikacji zajmować będą się tylko Powiatowe Urzędy Pracy. Dlatego warto wykorzystać szansę.

Zapraszamy.

Projekt „Czas na aktywność w gminie miejskiej Radymno” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.znak_kapital_ludzki_