Burmistrz Miasta Radymna ogłasza otwarte konkursy ofert
na realizację w 2015 r. zadań w zakresie:

  • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez współdziałanie z klubami sportowymi na rzecz szkolenia w zakresie piłki nożnej w tym między innymi: prowadzenie sportowych szkoleń dzieci i młodzieży oraz udziału w zawodach sportowych (kwota dotacji 76 000 zł),
  • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez współdziałanie z klubami sportowymi na rzecz szkolenia w zakresie piłki siatkowej w tym między innymi: prowadzenie sportowych szkoleń dzieci i młodzieży oraz udziału w zawodach sportowych (kwota dotacji: 10 000 zł),
  • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na rzecz szkolenia w zakresie sportów wodnych (kwota dotacji: 3 000 zł).

Szczegółowe zasady przyznawania dotacji, termin i warunki realizacji zadania, termin i miejsce składania ofert oraz kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert: