21 kwietnia 2015 r., o godz. 14.00, w Sali Narad Urzędu Miasta odbędzie się sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej.

Zapraszamy do oglądania transmisji na żywo.

[kad_youtube url=”https://youtu.be/5GOY_bsoeEY” ]

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji.
 4. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej w Radymnie o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Radymna w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jarosławskiemu – projekt 1.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Radymno w 2015 roku – projekt 2.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy oraz nadania Statutu samorządowemu zakładowi budżetowemu – projekt 3.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2015 r. – projekt 4.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Radymno na 2015 r. – projekt 5.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 17/IV/2015 z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Radymno – projekt 6.
 12. Interpelacje i zapytania radnych.
 13. Wolne wnioski i informacje.
 14. Zakończenie obrad sesji.