21 kwietnia 2015 r., o godz. 14.00, w Sali Narad Urzędu Miasta odbędzie się sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej.

Zapraszamy do oglądania transmisji na żywo.

[kad_youtube url=”https://youtu.be/5GOY_bsoeEY” ]

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji.
  4. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej w Radymnie o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
  5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Radymna w okresie międzysesyjnym.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jarosławskiemu – projekt 1.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Radymno w 2015 roku – projekt 2.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy oraz nadania Statutu samorządowemu zakładowi budżetowemu – projekt 3.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2015 r. – projekt 4.
  10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Radymno na 2015 r. – projekt 5.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 17/IV/2015 z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Radymno – projekt 6.
  12. Interpelacje i zapytania radnych.
  13. Wolne wnioski i informacje.
  14. Zakończenie obrad sesji.