W związku z wątpliwościami dotyczącymi zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że zwrot podatku akcyzowego dotyczy jedynie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, oznaczonego kodem CN 2710 19 41 do 2710 19 49 oraz kodem 3824 90 91. Zgodnie z przepisami Unii Europejskiej nie jest możliwe dokonywanie zwrotu podatku akcyzowego od zakupionego oleju napędowego opałowego, który jest również stosowany do produkcji rolnej