29 maja 2015 r., o godz. 12.00, w Sali Narad Urzędu Miasta odbędzie się sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej w Radymnie o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Burmistrza Miasta Radymna za okres międzysesyjny.
 6. Informacja Komendanta Komisariatu Policji w Radymnie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Miasta.
 7. Informacja Kierownika ZGKiM o funkcjonowaniu gospodarki wodno-ściekowej oraz realizacji zadań zleconych przez Miasto Radymno w 2014 r.
 8. Ocena stanu przygotowania kąpieliska w Radymnie i zagospodarowania terenów rekreacyjnych na terenie Miasta.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr 109/XI11/20108 Rady Miejskiej w Radymnie z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Radymna – projekt 1.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Radymnie – projekt 2.
 11. Przyjęcie rekomendacji do zasobów oceny pomocy społecznej 2015.
 12. Dyskusja.
 13. Wolne wnioski i zapytania radnych.
 14. Interpelacje radnych.
 15. Zakończenie obrad sesji.

Zapraszamy do oglądania transmisji na żywo:

[kad_youtube url=”https://youtu.be/gN_5TrY-TT8″ ]

 

[kad_youtube url=”https://www.youtube.com/watch?v=8aVsewC4CT4&feature=youtu.be” ]