Informacja o niebezpiecznym zjawisku

Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych.

Stopień zagrożenia: 2.

Biuro: Biuro Prognoz Hydrologicznych IMGW – PIB Oddział w Krakowie.

Obszar: Wisła (podkarpackie)

Ważność: od godz. 8:00 dnia 28.05.2015 r. do godz. 21:00 dnia 28.05.2015 r.

Przebieg: W związku ze spływem wód opadowych oraz zwiększonym odpływem ze zbiorników, na Wiśle (na terenie województwa) prognozowany jest wzrost poziomu wody do dolnej części strefy stanów wysokich z przekroczeniem stanów ostrzegawczych.

Prawdopodobieństwo: 90%

Uwagi: W sytuacji wystąpienia istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska, informacja może ulec zmianie.

Czas wydania: 27.05.2015 godz. 15:10

Dyżurny synoptyk hydrolog: Wawrzyniec Kruszewski