Nazwa składnika: Samochód ciężarowy model VOLVO FL614 z zabudową śmieciarki

Rok produkcji: 2000

Rok zakupu: 03-11-2010

Cena zakupu: 65 270 zł

Wartość rynkowa brutto: 32 000 zł

Wyżej wymieniony składnik majątkowy przeznacza się do sprzedaży zgodnie z treścią § 6 zarządzenia nr 60/2010 Burmistrza Miasta Radymno z dnia 22-10-2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego w Urzędzie Miasta Radymno