26 sierpnia 2015 r., o godz. 15.00 w Sali Narad Urzędu Miasta odbędzie się sesja Rady Miejskiej.

Transmisja na żywo:

[kad_youtube url=”https://youtu.be/QIiUzTbe2h4″ ]

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z X i XI sesji Rady Miejskiej w Radymnie.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Radymnie o działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Burmistrza Miasta Radymna o działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jarosławskiemu – Projekt 1.
 7. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta na 2015 r. – Projekt 2.
 8. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta na 2015 r. – Projekt 3.
 9. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta na 2015 r. – Projekt 4.
 10. Projekt uchwały zmieniającej ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Radymno na prowadzenie niepublicznych przedszkoli – Projekt 5.
 11. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr 26/N/II/2015 Rady Miejskiej w Radymnie z dnia 21 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany nazwy oraz nadania Statutu samorządowemu zakładowi budżetowemu – Projekt 6.
 12. Projekt uchwały w sprawie utworzenia Zespołu szkół i Przedszkoli w Radymnie – Projekt 7.
 13. Dyskusja.
 14. Wnioski i zapytania radnych.
 15. Interpelacje radnych.
 16. Informacje i komunikaty.
 17. Zakończenie obrad sesji.