Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność”
zaprasza Mieszkańców Radymna na spotkanie
w celu opracowania
Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

14 września 2015 r.
godz. 12.00
Sala Narad Urzędu Miasta Radymna

spotkanie LGD