Wystartował konkurs w ramach Programu
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na rok 2016.
Do podziału jest 60 mln zł.

 

Kto może wziąć udział?

W konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe, związki wyznaniowe, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe, które nie działają w celu osiągnięcia zysku i które przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych. Nie muszą one posiadać statusu organizacji pożytku publicznego.

Oferty o dofinansowanie można składać ramach jednego z trzech Priorytetów:

  • Priorytet 2 – Aktywne społeczeństwo;
  • Priorytet 3 – Aktywni obywatele;
  • Priorytet 4 – Silne organizacje pozarządowe oraz Komponentu Wsparcia Działań Strażniczych w Priorytecie 3 i Komponentu Działań Systemowych w Priorytecie 4.

Na co środki?

Działania realizowane ze środków FIO mają zwiększyć zaangażowanie obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne. Mają także umożliwić obywatelom angażowanie się w różnorodne działania na rzecz innych, swoich wspólnot oraz w tworzenie, realizację i monitoring polityk publicznych.

Ile można uzyskać?

  • dla zadań jednorocznych: od 10 tys. zł do 100 tys. zł,
  • dla zadań dwuletnich: od 20 tys. zł do 200 tys. zł (minimalna dotacja w danym roku musi wynosić nie mniej niż 10 tys. zł),
  • w Komponencie Działań Systemowych: od 20 tys. zł do 750 tys. zł (od 10 tys. zł do 250 tys. zł rocznie).

Do kiedy należy złożyć ofertę?

  • w Priorytecie 3, w tym w ramach Komponentu Wsparcia Działań Strażniczych oraz w Priorytecie 4 oferty można składać od 1 września 2015 r. do 23 września 2015 r. do godziny 16:15.
  • w Priorytecie 2 oferty można składać od 1 grudnia 2015 r. do 7 stycznia 2016 r. do godziny 16:15.

UWAGA: Oferenci, którzy złożą ofertę w Priorytecie 3 lub 4 (wyjątek stanowi oferta złożona w Komponencie Działań Systemowych) nie mogą składać ofert w Priorytecie 2.

Listę projektów przeznaczonych do dofinansowania poznamy przed 1 maja 2016 r.

Szczegółowe informacje znajdują się TUTAJ.