Burmistrz Miasta Radymna ogłasza rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków Rady Seniorów Miasta Radymna. Kandydatów na członków Rady Seniorów mogą zgłaszać podmioty działające na rzecz osób starszych, podmioty prowadzące uniwersytety trzeciego wieku albo co najmniej 5 mieszkańców miasta Radymna, którzy ukończyli 60 rok życia.

Uprawnionymi do kandydowania oraz do wyborów Rady Seniorów są mieszkańcy miasta Radymna, którzy ukończyli 60 rok życia.

Zgłoszenia kandydatów na członków Rady Seniorów powinny być dokonywane na kartach zgłoszenia, do dnia 9 stycznia 2016 r. na adres: Urząd Miasta Radymna, ul. Lwowska 20,37-550 Radymno, z dopiskiem na kopercie „Rada Seniorów” lub osobiście w Sekretariacie Urzędu Miasta Radymna. Do zgłoszenia powinno być dołączone oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz na przetwarzanie danych osobowych. Karty zgłoszenia oraz wzory oświadczeń można pobrać tutaj oraz w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta Radymna.

Informacji o wyborach Rady Seniorów udziela pracownik Urzędu Miasta Radymna, pan Henryk Wolski, tel. 16 628 24 17 w. 50.

Do pobrania: