Burmistrz Miasta Radymna, działając we współpracy z Okręgiem PZW w Przemyślu, informuje, iż w grudniu przeprowadzone zostaną prace związane z likwidacją trzciny wraz z profilowaniem brzegu zbiornika wodnego ZEK, na odcinku od plaży przy ul. Narutowicza do plaży przy ul. Budowlanych.

Mając na uwadze powyższe oraz ustawę o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, a także ustawę prawo budowlane, zobowiązuje się właścicieli pomostów wybudowanych bez wymaganego prawem pozwolenia do likwidacji-rozbiórki pomostów do 30 stycznia 2016 r. Po tym terminie nielegalne pomosty zostaną rozebrane przez Miasto Radymno, a kosztami rozbiórki zostaną obciążeni właściciele.

Zobacz dokument: