Przewodniczący Zarządów Osiedli
zapraszają wszystkich Mieszkańców na spotkanie dotyczące:

  • sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Tereny mieszkaniowe Radymno Zachód”, obejmującego obszar położony pomiędzy ul. Mickiewicza, drogą krajową nr 94 oraz magistralą kolejową Kraków Główny- Medyka,
  • dróg należących do miasta.

Spotkanie odbędzie się 15 grudnia 2015 r. (wtorek), o godz. 17.00
w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Radymnie.

Podczas spotkania informacji udzielać będzie Burmistrz oraz pracownicy Urzędu Miasta Radymna.

Przypominamy także, że do 28 grudnia przyjmujemy wnioski i propozycje dotyczące ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Tereny mieszkaniowe Radymno Zachód”. Wnioski należy składać w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Miasta. Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podyktowane jest przede wszystkim koniecznością przeznaczenia terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pozwala stabilizować zasady zagospodarowania przestrzennego w całym obszarze poprzez kompleksowe rozwiązania, obejmujące kompozycję funkcjonalno-przestrzenną, uwzględniającą: uporządkowanie istniejącej zabudowy, relacje z terenami otaczającymi, prawidłową obsługę komunikacyjną i powiązania z układem komunikacyjnym miasta oraz systemowe rozwiązania w zakresie infrastruktury technicznej.

Do pobrania: