W naszym Urzędzie działa punkt potwierdzający profil zaufany ePUAP

Profil zaufany to bezpłatna metoda uwierzytelnienia w systemach e-administracji (m.in. ePUAP, CEIDGZUS), dzięki której można załatwić sprawy administracyjne drogą elektroniczną, bez konieczności wychodzenia z domu, 24 godziny na dobę, z dowolnego miejsca, np. założyć firmę czy elektronicznie sprawdzić i opłacić składki ZUS.

W jaki sposób można założyć profil zaufany?

Należy najpierw założyć konto użytkownika na portalu ePUAP (epuap.gov.pl), z którego wysyłamy wniosek o potwierdzenie profilu zaufanego. Następnym krokiem jest uwierzytelnienie Profilu np. w naszym Urzędzie lub w innym punkcie potwierdzającym – ich lista jest dostępna tutaj. Po pozytywnej weryfikacji danych, na podstawie przedłożonego dowodu osobistego, konto założone na portalu ePUAP zyskuje status profilu zaufanego.

Po uwiarygodnieniu danych właściciel profilu zaufanego może posługiwać się nim w kontaktach z administracją w sposób podobny, jak podpisem elektronicznym.

Sposób działania

Profil zaufany działa jak odręczny podpis. Właściciel loguje się na stronie www.epuap.gov.pl, wybiera usługę, którą chce zrealizować, wypełnia wniosek, podpisuje go profilem zaufanym, a następnie wysyła wniosek do urzędu.

Profil zaufany:

  • nie wymaga dodatkowego urządzenia ani karty kryptograficznej, jak w przypadku bezpiecznego podpisu elektronicznego,
  • nie wymaga instalacji dodatkowego oprogramowania do obsługi podpisu elektronicznego;
  • jest bezpłatny,
  • pozwala na załatwienie wielu spraw administracyjnych,
  • umożliwia składanie oświadczeń woli.

Projekt dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji