W związku z przygotowaniami do wyborów Młodzieżowej Rady Miasta Radymna, prosimy o zgłoszenie chęci czynnego w nich uczestnictwa przez organizacje młodzieżowe, ruchy, stowarzyszenia, kluby sportowe oraz pozostałych uprawnionych wymienionych w rozdziale III, §9, ust. 2 „Ordynacji wyborczej do Młodzieżowej Rady Miasta Radymna”, stanowiącej załącznik do Statutu Rady.

Zgłoszenie chęci czynnego uczestnictwa w wyborach Młodzieżowej Rady Miasta Radymna ma na celu uzyskanie informacji, które pozwolą prawidłowo przygotować i przeprowadzić wybory.

Zgłoszenia można dokonać:

  • wysyłając informację na adres email: radymno@radymno.pl
  • wysyłając informację na adres: Urząd Miasta Radymna, ul. Lwowska 20, 37-550 Radymno,
  • osobiście w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta Radymna w godzinach pracy Urzędu.

Zgłoszenie powinno zawierać informacje pozwalające na weryfikację uprawnień zgłaszającego, wynikających z zapisów Statutu, i na kontakt w chwili rozpoczęcia procedury wyborczej.

Termin dokonywania zgłoszeń upływa z dniem 15 lutego 2016 r.

Uchwała Nr 97/XIV/2015 Rady Miejskiej w Radymnie z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Radymna dostępna jest na stronach: