Burmistrz Miasta Radymna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Specjalista ds. VAT w referacie finansowym Urzędu Miasta Radymna, z uwagi na braki formalne w nadesłanych aplikacjach, nie doszło do wyłonienia kandydata do zatrudnienia.