Burmistrz Miasta Radymna ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

Specjalista ds. VAT w referacie finansowym Urzędu Miasta Radymna

Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego
w terminie do 13 maja 2016 r. do godz. 15.00 pod adresem:

Urząd Miasta Radymna
Lwowska 20
37-550 Radymno

w zaklejonych kopertach z dopiskiem:
„Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Specjalista ds. VAT w referacie finansowym Urzędu Miasta Radymna”

Pełna treść ogłoszenia o naborze dostępna jest tutaj.