Burmistrz Miasta Radymna ogłasza nabór

na stanowisko Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Radymnie

Dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 31 maja 2016 r. do godz. 15.00 pod adresem:

Urząd Miasta Radymna
ul. Lwowska 20
37-550 Radymno

w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Radymnie”

Pełna treść ogłoszenia o naborze dostępna jest tutaj.