Stowarzyszenie Profilaktyki i Wspierania Rozwoju Osobowości Dzieci i Młodzieży

„Wzrastanie”

zaprasza do udziału w wojewódzkim konkursie plastycznym i literackim

„Jubileusz Chrztu Polski 966”

Regulamin Konkursu