W związku z Zarządzeniem Nr 96 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2016 roku w sprawie wprowadzenia stopni alarmowych na całym terytorium RP, Burmistrz Miasta Radymna informuje, iż wprowadzony pierwszy stopień alarmowy (stopień ALFA) oraz drugi stopień alarmowy CRP (stopień BRAVO-CRP) na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, obowiązują od 20 lipca 2016 r. od godz. 00:00 do 1 sierpnia 2016 r. do godz. 23:59.

Zadania wynikające z ogłoszenia ww. stopni alarmowych realizowane są przez Burmistrza Miasta Radymna, zgodnie ze stosownymi Modułami Zadaniowymi oraz procedurami Planu Zarządzania Kryzysowego w tym zakresie.stopnie-alarmowe