Miasto Radymno złożyło do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla Miasta Radymna”. W ramach projektu planowane jest wybudowanie ponad 15 km kanalizacji sanitarnej, dzięki czemu do sieci zostanie podłączony teren całego miasta. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu to luty 2017 r., natomiast okres realizacji projektu: maj 2017 r. – październik 2018 r.

Całkowita wartość złożonego projektu: 19 286 406,37 PLN
Wartość dofinansowania z UE: 11 999 907,96 PLN
Wymagany wkład własny miasta: 7 286 498,41 PLN