Od 19 do 26 października trwają konsultacje projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2017 rok. Projekt uchwały dostępny jest tutaj oraz u Sekretarza Miasta Radymna (Urząd Miasta, pokój nr 15). Pisemne opinie uprawnionych podmiotów, dotyczące tego projektu, należy dostarczyć lub przesłać do Urzędu Miasta Radymna (ul. Lwowska 20, 37-550 Radymno).

Do pobrania: