22 października w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury odbył się finał XI edycji konkursu „Moje Wzrastanie ku pełni człowieczeństwa”, który honorowym patronatem objęła Pani Wojewoda Ewa Leniart. Jego inicjatorem i organizatorem części finałowej była świetlica „Wzrastanie”. Tegoroczny temat szczegółowy brzmiał: „Św. Jan Paweł II – wielki Polak Patriota”.

Spotkanie poprzedziła Eucharystia odprawiona w kościele pw. św. Wawrzyńca, której przewodniczył ks. proboszcz Grzegorz Kowalczyk. Spotkanie laureatów konkursu i opiekunów rozpoczęła prezes Stowarzyszenia „Wzrastanie” Alicja Sabatowska, witając gości, wśród których byli m.in.: p. Anna Huk – Radna Sejmiku Województwa Podkarpackiego, s. Ewa Wilk – Dyrektorka Przedszkola Parafialnego, p Elżbieta Kawulka – juror konkursu, p. Witold Pawlik – Przewodniczący Rady Miejskiej, p. Janusz Wajchajmer – Sekretarz Miasta, ks. Grzegorz Kowalczyk, p. Lesław Trudzik – prezes Spółdzielni Mieszkaniowej, p. Zdzisław Wójcik i p. Elżbieta Rząsa. Piosenką i tańcem wszystkich zebranych przywitały dzieci ze świetlicy „Wzrastanie”. Następnie publiczność obejrzała krótką miniaturę teatralną w wykonaniu grupy dziecięcej z Przedszkola Parafialnego, przygotowaną pod kierunkiem p. Doroty Podgórskiej i p. Marty Gliniak.

Po części oficjalnej dokonano podsumowania konkursu. Laureaci otrzymali dyplomy, statuetki oraz nagrody zakupione dzięki dotacji Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Uwieńczeniem uroczystości była słodka degustacja ciasta, którą zapewniła p. Anna Huk, podkreślając mijający w tym roku jubileusz 25-lecia istnienia „Wzrastania”.

Na tegoroczną edycję konkursu wpłynęło ponad 200 prac plastycznych, 24 form literackich oraz 12 prezentacji multimedialnych. Jurorami w poszczególnych kategoriach byli: prace plastyczne – p. Ludwika Łoza, p. Alina Soja i ks. Grzegorz Kowalczyk; prace literackie – p. Maria Lewandowska i p. Elżbieta Kawulka: prezentacje multimedialne – p. Sylwia Siara i p. Tadeusz Chorzępa.

Organizatorzy konkursu składają serdeczne podziękowanie Dyrekcji i pracownikom MOK, szczególnie p. Arturowi Skowronkowi za obsługę techniczną uroczystości oraz wszystkim wolontariuszom zaangażowanym w przygotowanie części finałowej.

Sylwia Siara

[kad_vimeo url=”https://vimeo.com/188631259″ ]

[nggallery id=56]