Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart wydała rozporządzenie, w którym zakazuje używania wyrobów pirotechnicznych w miejscach publicznych do dnia 10 stycznia 2017 r. Zakaz ten nie obowiązuje w dniu 31 grudnia 2016 r. oraz w dniu 1 stycznia 2017 r., a także nie obejmuje organizatorów imprez, którzy uzyskali stosowne zezwolenia.

Pełna treść rozporządzenia.