W związku z przystąpieniem do opracowania aktualizacji

Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Radymna na lata 2016-2023

zapraszamy Państwa na spotkania konsultacyjne:

w poniedziałek, 13 marca, godz. 17.00  – spotkanie dla stowarzyszeń i klubów
we wtorek, 14 marca, godz. 17.00 – spotkanie dla przedsiębiorców
w środę, 15 marca, godz. 17.00 – spotkanie dla mieszkańców

Wszystkie spotkania odbędą się w Sali Narad Urzędu Miasta (I piętro, p. 22)