15 marca 2017 r., o godz. 13.30, w Sali Narad Urzędu Miasta
odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej

 

[kad_youtube url=”https://youtu.be/Wzl4iEMzMw4?t=47s” ]

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta na 2017 r.- projekt 1.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta na 2017 r.- projekt 2.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/166/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Radymno – projekt 3.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie – projekt 4.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Radymna nr 153/XXVII/2013 z dnia 27 lutego 2013 r. z w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty i wysokości stawek procentowych – projekt 5.
 9. Interpelacje i zapytania Radnych.
 10. Wnioski i informacje.
 11. Zakończenie obrad sesji.