W czwartek, 30 marca, burmistrz Krzysztof Roman podpisał w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego umowę o dofinansowanie projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej dla Miasta Radymna”.

Całkowita wartość projektu wynosi 19 286 406,37 zł.
Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 11 997 507,96 zł.

Rozpoczęcie realizacji projektu nastąpi 10 maja 2017 r., a zakończenie 31 października 2018 r.