Do Urzędu Miasta wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego w pozakonkursowym trybie udzielania dotacji.

Rodzaj zadania: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej na rzecz szkolenia w zakresie sportów wodnych

Tytuł zadania publicznego: Aktywny wypoczynek młodzieży nad akwenem wodnym ZEK Radymno

Oferent: Stowarzyszenie Kulturalno-Turystyczne „ZEK Radymno”

Termin realizacji zadania: 15 maja – 30 września 2017 r.

Wysokość wnioskowanej dotacji: 5000 zł.

Pełna treść złożonej oferty

Wszelkie uwagi dotyczące oferty należy kierować do p. Marty Krukowskiej-Luft (tel. 16 628 15 89, e-mail: oswiata@radymno.pl) w terminie do 30 kwietnia 2017 r.