W odpowiedzi na ogłoszony konkurs na dyrektora MOK-u, swoje oferty zgłosiło trzech kandydatów. Komisja konkursowa przeprowadziła ocenę formalną złożonej dokumentacji i zakwalifikowała dwóch kandydatów do drugiego etapu konkursu.

W drugim etapie Komisja przeprowadziła rozmowy z zakwalifikowanymi kandydatami i wskazała

panią Dorotę Gunię

jako kandydata do zatrudnienia na stanowisko dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Radymnie.

Pełna treść informacji.