Podkarpacki Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza nabór wniosków na wsparcie dla rolników, którzy ponieśli straty spowodowane przez co najmniej jedną z następujących klęsk żywiołowych: powódź, deszcz nawalny, suszę, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, obsunięcie się ziemi, lawinę, grad, huragan, uderzenie pioruna. Przyznanie wsparcia uzależnione będzie od powstania w gospodarstwie szkód, które miały miejsce w roku, w którym składany jest wniosek, lub w roku poprzedzającym złożenie wniosku.

Maksymalna kwota wsparcia, jaką może otrzymać rolnik na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej, wynosi 300 tys. zł (w całym okresie realizacji PROW 2014-2020), nie może ona jednak przekroczyć poziomu 80% kosztów kwalifikowanych. Nabór wniosków trwa od 4 do 18 września 2017 r.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej ARiMR, w Podkarpackim Oddziale Regionalnym oraz w Biurach Powiatowych ARiMR.