Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” zaprasza na szkolenie poświęcone omówieniu założeń i warunków, które należy spełniać, ubiegając się o przyznanie pomocy w ramach grantów na poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Szkolenie w naszym mieście odbędzie się w poniedziałek, 23 października, o godz. 15.00 w sali narad Urzędu Miasta.