Miejski Ośrodek Kultury zaprasza na

Spotkanie z Mikołajem

5 grudnia (wtorek)
godz. 17.30

w programie prezentacje artystyczne
dziecięcych zespołów MOK