ARiMR udostępnia aplikację umożliwiającą rolnikom złożenie w formie elektronicznej wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich, ONW, rolnośrodowiskowej, rolno-środowiskowo-klimatycznej, ekologicznej, wypłatę pomocy na zalesienie, wypłatę premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej oraz pierwszej premii pielęgnacyjnej.

Wnioski można składać na stronie ARiMR.

W aplikacji e-Wniosek każdy rolnik może złożyć wniosek o przyznanie płatności wraz z wymaganymi załącznikami, niezależnie od tego, czy w latach poprzednich składał wnioski o przyznanie płatności. Aby skorzystać z aplikacji e-Wniosek konieczne jest posiadanie loginu i kodu dostępu. Jeżeli rolnik nie posiada takich danych, może złożyć wniosek o ich nadanie przez internet, bez konieczności wizyty w Biurze Powiatowym Agencji, o ile posiada numer identyfikacyjny i numer rachunku bankowego w Ewidencji Producentów. W innym wypadku konieczne jest złożenie wniosku do Ewidencji Producentów w Biurze Powiatowym ARiMR.

Do pobrania: