Od 1 stycznia 2018 r. wprowadzono elektroniczną formę Karty Dużej Rodziny – aplikację na urządzenia mobilne. W związku z tym osoby, które złożyły wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny do 31 grudnia 2017 r., a są zainteresowane otrzymaniem elektronicznej Karty, muszą złożyć wniosek oraz załącznik ZKDR-04 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radymnie. Do 24 godzin od złożenia wniosku otrzymają Państwo na adres mailowy link do sklepu, z którego będzie można pobrać aplikację, natomiast na Państwa numer telefonu zostanie wysłana wiadomość SMS z hasłem jednorazowym do aplikacji mKDR, umożliwiającej korzystanie z Karty Dużej Rodziny.

Osoby posiadające ważną Kartę w formie tradycyjnej będą mogły złożyć wniosek o przyznanie karty elektronicznej bezpłatnie do 31 grudnia 2019 r. Po tym czasie odpłatność za przyznanie karty elektronicznej wyniesie 9,21 zł.

Osoby, które wnioskują o przyznanie Karty Dużej Rodziny po raz pierwszy, mają możliwość jednoczesnego wnioskowania o tradycyjną i elektroniczną formę Karty Dużej Rodziny. Jeżeli jednak członek rodziny złoży wniosek tylko na jedną formę, a następnie po jej przyznaniu złoży wniosek o dodatkową formę Karty, do wniosku musi załączyć dowód wniesienia opłaty za dodatkową formę Karty w kwocie 9,21 zł.

Do pobrania: