Miejski Ośrodek Kultury
zaprasza dzieci i młodzież na
warsztaty plastyczne, wokalne i teatralne,
zabawy ruchowo-taneczne, gry planszowe,
a także do Zimowego Kina dla maluchów i młodzieży