Od 1 lutego 2018 r. będą obowiązywały
nowe stawki opłat za odbiór opadów

Dla nieruchomości zamieszkałych:
  • 11,00 zł miesięcznie od osoby za odbiór odpadów gromadzonych selektywnie
  • 17,00 zł miesięcznie od osoby za odbiór odpadów gromadzonych nieselektywnie

Jeśli nie zmieniły się dane podane w deklaracji (np. liczba osób lub sposób gromadzenia odpadów), nie ma obowiązku składania nowej deklaracji.

Każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji. W zawiadomieniu otrzymają też Państwo indywidualny numer konta, na który należy dokonać opłaty.

W przypadku zmiany danych zawartych w deklaracji, właściciel nieruchomości powinien złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

Wzór deklaracji można pobrać tutaj oraz w Urzędzie Miasta Radymna.

Nie zmieniają się stawki dla nieruchomości niezamieszkałych.

 Do pobrania: