W niedzielę 28 stycznia 2018 r., w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Radymnie odbyło się Misterium Bożonarodzeniowe w wykonaniu dzieci i młodzieży oraz wolontariuszy ze świetlicy „Wzrastanie”. Przesłanie tegorocznego koncertu zawarte zostało w haśle „Dar Miłości”. Przygotowane przez Lucynę Misińską widowisko dedykowane było Darczyńcom i Sympatykom oraz mieszkańcom Radymna. Był to czas dzielenia się miłością i wdzięcznością. Dzieci i młodzież grający na scenie, identyfikując się ze swoimi rolami jasełkowymi, starały się na miarę własnych możliwości przybliżyć wszystkim betlejemskie wydarzenia. Wśród dobranej scenografii i w świetle reflektorów mieli okazję poczuć się przez chwilę jak prawdziwi aktorzy. Z pokłonem przy żłóbku Bożej Dzieciny stanęli kolejno ubodzy pasterze i pasterki, dostojni królowie, dzieci, śnieżynki, a nawet sługa Heroda, którego opromieniła miłości Bożej Dzieciny. Straż przy szopce trzymali aniołowie oraz małe zwierzątka: baranek i krówka.

Dopełnieniem scenariusza był śpiew kolęd i pastorałek oraz dwa układy taneczne: taniec śnieżynek i karnawałowy. Niezwykłe zaangażowanie młodych aktorów podziwiali m.in. Metropolita Przemyski ks. Arcybiskup Adam Szal, ks. prałat Kazimierz Golenia, ks. proboszcz Grzegorz Kowalczyk, Siostry Służebniczki, prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Lesław Trudzik, przedstawiciele Rady Miejskiej w Radymnie, nauczyciele miejscowych szkół, radna Sejmiku Województwa Podkarpackiego Anna Huk oraz członkowie Zarządu Stowarzyszenia „Wzrastanie” z p. Alicją Sabatowską na czele. Listy gratulacyjne wraz z drobnymi upominkami przekazali: Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl i Jerzy Cypryś – Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

W przygotowanie i przebieg koncertu noworocznego włączyli się świetlicowi wolontariusze: Marta, Anna, Wiktoria, Dagmara, Dawid Marcin, Kacper oraz rodzice małych aktorów. Oprawę wokalną i aranżację sceniczną przygotował Piotr Misiński.

W słowie końcowym Ksiądz Arcybiskup Adam Szal, nawiązując do wysłuchanych treści jasełkowych i przesłania koncertu, zachęcał wszystkich zebranych, aby ochotnie otwierali swoje serca i przyjmowali Miłość, bo Boże Narodzenie to Święto Miłości.

Utrwaleniem jasełek zajęli się: p. Ernest Kocan z TV POD24, i p. Mateusz Buśko z Twoja TV a fotograficznie p. Zdzisław Wójcik.

„Wzrastanie”

[nggallery id=94]